Impressum & Disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud, het bewerken en implementatie

Impressum

Campingplatz Nordloh
Schanzenweg 4
26689 Apen
Tel.: 0 44 99 / 26 25
Fax: 0 44 99 / 92 14 21

Directeur: Udo Delger
Email: u.delger@gmx.de
USt-IdNr: 69/109/00190
Impressum


Disclaimer - juridische informatie

1. beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website zijn gemaakt met grote zorg. Echter, de aanbieder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen geïdentificeerd door de naam de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs de mening van de aanbieder. Door het gebruik van de website van de aanbieder geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider.

2. Externe Links

Deze site bevat links naar andere websites ("externe links"). Deze websites zijn de verantwoordelijkheid van de betrokken operatoren. De aanbieder heeft de eerste aansluiting van externe links naar externe inhoud vast te stellen of er wettelijke overtredingen gemaakt. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de provider neemt de referentie of koppeling inhoud te bezitten. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder concrete bewijzen van overtredingen. Met kennis van de schendingen van de rechten, zullen dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrechten en naburige rechten

De gepubliceerde informatie op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante auteursrecht. Elk gebruik niet door de Duitse auteursrecht en aanverwante auteursrecht toegestaan is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of hun respectieve eigenaars. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of distributie van inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in de externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. Privacy

Door het bezoeken van de website van de aanbieder informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet beschouwd als persoonlijke gegevens, maar zijn anoniem. Ze worden beoordeeld uitsluitend voor statistische doeleinden. Openbaarmaking aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

De aanbieder wijst er nadrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) leemten in de beveiliging en kan niet volledig worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van contactgegevens van commerciële reclame is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij de aanbieder zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er is al een zakelijke relatie. De aanbieder en alle personen vermeld op deze website hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en de openbaarmaking van hun gegevens.

persoonsgegevens
U kunt onze website bezoeken zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover die van toepassing zijn op onze zijden persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres), dit is voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden. Als tussen u en ons een contractuele relatie, tevreden te zijn, of wijziging daarvan of een verzoek aan ons, we verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie van u, voor zover nodig voor deze doeleinden (voorraadgegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor zover dit nodig is om u in staat te stellen het web aanbod (dataverbruik) te gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden slechts zolang de geannten doel (verwerken van uw verzoek of de uitvoering van een overeenkomst) is vereist opgeslagen. Hier, zijn fiscale en commerciële bewaartermijnen wetgeving in aanmerking genomen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten, kunnen we in het individuele geval informatie over deze gegevens (inventarisatie van gegevens), voor zover nodig ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de wettelijke taken van de grondwettelijke autoriteiten bescherming of het leger of voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te ontmoeten.

reactie Kenmerken
Als onderdeel van de commentaarfunctie we persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mail) als onderdeel van uw commentaar te verzamelen op een artikel, net als je het hebt ons gemeld aan de mate. Bij het publiceren van een reactie dat je e-mail adres opgegeven wordt opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Uw naam zal worden gepubliceerd als je niet onder een pseudoniem geschreven.

Privacy Statement voor de Facebook-plugin ("Like")
Deze website maakt gebruik van plugins van de aanbieder Facebook.com, die worden geleverd door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, Californië 94.304 in de Verenigde Staten. Gebruikers van onze website, waar de Facebook-plugin ("Like" button) geïnstalleerd worden hierbij geadviseerd dat een verbinding tot stand is gebracht op Facebook via de plug-in, waarbij de transmissie wordt uitgevoerd op uw browser om de plug-in op de webpagina wordt weergegeven.
Bovendien worden doorgestuurd door het gebruik van gegevens aan de Facebook-server met informatie over uw website bezoeken aan onze website. Dit is ingelogd Facebook gebruiker betekent dat de gebruiker gegevens zullen worden toegewezen aan uw persoonlijke Facebook-account.
Zodra je als ingelogde gebruikers van Facebook actief gebruik maken van de Facebook-plugin (bijvoorbeeld door te klikken op de "Like" button of gebruik de commentaar-functie), deze gegevens worden overgebracht naar uw Facebook-account en gepubliceerd. U kunt dit voorkomen door in te loggen alleen uit je Facebook-account.
Gelieve meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook, verwijzen wij u naar de regelgeving inzake gegevensbescherming op Facebook aan http://de-de.facebook.com/policy.php.

Privacybeleid voor het web analytics dienst Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken analyse van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zijn meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben het IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website uw IP-adres van Google te wijten zal worden verminderd binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en andere met website en internet gerelateerde diensten die op de website operator. Wordt uitgevoerd in het kader van Google Analytics die uw browser stuurt IP-adres kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u eventueel kunnen gebruiken om hun volle omvang in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden te vinden op de volgende link browser plugin en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

rechts
U hebt het recht op elk moment, kosten en zonder vertraging te informeren over de kosten om uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op elk moment, op voorwaarde dat uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met ingang voor de toekomst herroepen. Om informatie te verstrekken, dan kunt u contact opnemen met de verkoper via de contactgegevens in de afdruk.

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Wat de bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde getallen 1 tot 4, wordt nadrukkelijk op de juiste plaats aangegeven. In dit geval van toepassing zijn in elk geval de specifieke gebruiksvoorwaarden.

Bron: Patroon Disclaimer van Juraforum.de in samenwerking met connektar.de - Gratis Persbericht.